Medlem av Norgeseliten logo

De som energimerker bygget vinner de mest attraktive leietagerneEnergiattest.jpg

Eiendomsbesittere som ser viktigheten av å energimerke byggene er i ferd med å få et konkurransefortrinn. Det er gjerne de største private aktørene og det offentlige som viser vei når det gjelder miljøbevissthet, samfunnsansvar og ikke minst økonomi.

Trenden er sterkt økende og vi vil i tiden fremover se at det er eiendomsbesittere som følger loven og energimerker byggene som vinner de mest attraktive leietagerne.

Vi kan i samarbeid med Termoenergi AS, som er spesialist innen energisparende tiltak, nå tilby energimerking av yrkesbygg etter innføring av den nye obligatoriske merkeordningen.

Energiattesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak. Energiattesten er gyldig i 10 år.

Les mer om hvorfor energimerke?

Ta kontakt for mer informasjon

 

This site uses cookies. For more information click here.